Home

Digitalisering av internopplæring. Smart!

Raskere opplæring av nyansatte, bedre oppstart og mer fornøyde kunder!

Implementer og rull ut viktig informasjon og kunnskap til ditt team eller dine kunder på en enkel måte

Gjør opplæring av ansatte og grupper motiverende og engasjerende med eTeacher!

35

Kurs

245

Deltakere

3

Instruktører

20

Kurs fullført

Reduser skjulte kostnader ved internopplæring!

Reisekostnader

Ved økt bruk av digitalisert opplæring, vil dere kunne redusere reisekostnader betydelig. Færre reisedøgn gir mindre belastning for ansatte.

Høy turnover

80% av de som slutter, gjør det fordi de ikke føler seg verdsatt. Ansatte som får mer opplæring trives bedre og blir værende i bedriften lengre.

Dyre kursholdere?

Hvorfor leie inn dyre kursholdere dersom du kan dra nytte av den gode kompetansen blant dine ansatte? Ansatte som får brukt sin kompetanse blir stolte!

Prøving og feiling

Mangelfull opplæring ved nyansettelse øker risikoen for prøving og feiling, og lavere mestringsfølelse. God internopplæring gir også mer fornøyde kunder.

Dine kurs:

Bedrifter som stoler på oss